Kunstmest of organische mest

Alweer zo'n vraag waar vele antwoorden op mogelijk zijn.

persoonlijke voorkeuren spelen een grote rol bij de beantwoording van deze vraag.

Naast de bemesting is op vrijwel alle grondsoorten (klei uitgezonderd) jaarlijks een kalkbemesting zeer nuttig. Kalk is een zeer belangrijke bouwstof voor alle planten en heeft als belangrijke eigenschap dat het de grond minder zuur maakt. Vaak wordt een te zure grond als hoofdverdachte aangewezen bij mosvorming.

Mos komt inderdaad voor bij:

 • zure grond
 • dichtgeslagen vaste grond
 • (te) natte percelen
 • schaduw

Des te meer van bovenstaande punten op uw gazon van toepassing zijn, des te groter is de kans dat uw gazon een mosprobleem heeft.

Er zijn vele systemen om mos tegen te gaan, het 7-stappenplan heeft redelijk tot goede resultaten.

 7-stappenplan voor een donkergroen gazon

 1. winter: az-kalk strooien 10kg. per 100 m2
 2. winter: cocopeat voor humus en openheid grond
 3. winter: terra-fertiel voor extra bodemleven (maakt de bodemstructuur open)
 4. maart/april: verticuteren en evt. iets bijzaaien
 5. maart/april gazon-azet 10kg.per 100m2
 6. maaisel laten liggen (mulchen) kort afgemaaid gras wordt door bacterie-cultuur in de mest omgezet tot voedsel voor het gazon.
 7. juli/augustus: 2e bemesting met gazon-azet opnieuw 10 kg. per 100m2.
 8. maai niet te kort (3 cm. is een mooie hoogte) te kort maaien verhoogt de kans op onkruid en mos. Daarnaast is een kort gazon gevoeliger voor verbranding.
 • geef bij de eerste warme dagen niet direct water. Uw gazon moet ook wennen aan hogere temperaturen. Als u toch gaat sproeien , dan liever om de andere dag flink dan dagelijks iets. Het dagelijks 'iets' geven maakt de wortel lui en geeft geen stimulans dieper te gaan wortelen.
 • Op 'arme' zandgronden de dosering van bemesting verhogen tot 15 kg. per 100m2