engerling

Oplossing voor insectenvraat

Het is altijd opnieuw de vraag: Moeten we ingrijpen in het natuurlijk evenwicht of lost de natuur het zelf op?

Als de schade te groot wordt, uw zorgzaam aangelegd gazon ziet er uit als een wegberm of zelfs erger... Dan wilt u actie!  

Er tegenwoordig gelukkig aan aantal middelen die op een natuurlijk verantwoorde wijze de schade kunnen beperken.

Gelukkig zijn de chemische middelen al ruime tijd verboden en ook niet meer verkrijgbaar. Deze middelen waren zeer giftig en ook alle andere levende (nuttige) dieren werden flink geraakt (vogels, egels maar ook de nuttige bodeminsecten).

De nieuwe biologische werkwijze richt zich op het beperken van nieuwe jaargangen larven in uw tuin. Door de planten (gras is een plantje)  onaantrekkelijk te maken. Zal het moederinsect haar eitjes niet in uw tuin plaatsen maar een plekje elders zoeken. De reeds aanwezige larven zullen zich niet erg 'happy' voelen, minder gaan eten (dus minder schade) en soms zelfs afsterven.

Wel is het, gezien bovenstaande, raadzaam de gebruiksaanwijzing nauwkeurig op te volgen voor het beste resultaat.  
Deze middelen versterken de planten, verhogen de natuurlijke weerstand en beperken de vraatschade.